Ågårdvej 3, 8543 Hornslet, Tlf.: 86994789
Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på det åbne samarbejde. Den daglige kontakt er af stor betydning, da det er her vi kan få en snak om store og små begivenheder i Ågården og derhjemme.

I vil dagligt kunne orientere jer om hovedpunkterne i dagens indhold på tavlerne i vindfanget ved garderoberne. Det er vigtigt, at I husker at kigge hér, da vi ikke kan overlevere hele barnets dag til jer.

Tavlerne er et godt udgangspunkt for en snak med jeres barn om, hvad han/hun har lavet i dag! Fortvivl ikke, hvis jeres barn ikke har det store at fortælle! Det er meget almindeligt, idet dagen er lang og det kan være svært at udvælge situationer. Spørg hellere om han/hun har haft det godt!

Som supplement til tavlerne tilknyttes I NEM-Børn, hvor vi bl. a. publicerer dagbøger og billeder fra hverdagen.

Det er også på tavlerne i vindfanget, at vi skriver, når børnene skal til fødselsdag, på tur, i teatret, på biblioteket, etc. så I har mulighed for at for-berede evt. ændret mødetidspunkt, særlig mad-pakke, påklædning etc

Alle forældre tilbydes:

  • en start-samtale ca. 3 mdr. . efter at deres barn er startet
  • en skole-paratheds-samtale, inden barnet skrives ind i skole og SFO

Forældre kan altid aftale samtaler om barnets trivsel i børnehaven / hjemme med barnets primære pædagog.


Den primære pædagog inviterer forældre til samtaler, når det skønnes hensigtsmæssigt.

Sidst opdateret 3. oktober 2012