Ågårdvej 3, 8543 Hornslet, Tlf.: 86994789
Børn med særlige behov
Børn med særlige behov
Alle børn er i besiddelse af ressourcer og styrkesider og de voksnes opgave er således at være nysgerrige i forhold til alle børns kompetencer
 
Mål
At alle børn  -  uanset deres forskelligheder  -  i videst muligt omfang kan opleve sig som en del af fællesskabet i gruppen
 
Delmål
Børn med behov for en ekstra indsats i forhold til sprog og/eller motorik tilbydes i videst muligt omfang en ekstra indsats i egen gruppe.
 
De gruppeansvarlige voksnes opgave
 
 • At identificere børn med behov for en ekstra indsats
 • At beskrive barnets styrkesider og behov for indsats
 • At videreformidle behovet for en ekstra indsats til lederen, således at det kan afdækkes hvorvidt indsatsen kan tilgodeses i husets egne sprog- og motorikgrupper eller ansøgning om råd og vejledning fra PPR (Pædagogisk-psykologisk Rådgivning), tilknytning til Sproggruppe i Rønde
 • At gøre brug af mulighederne i Tværfagligt Forum
 • At modtage evt. råd og vejledning fra PPR, inklusionsvejleder
 • At udarbejde handleplan, evt.  i samarbejde med PPR, inklusionsvejleder
 • At være i tæt dialog med forældrene
 
Delmål
Børn med behov for en ekstra indsats i forhold til den almene trivsel tilknyttes en primærvoksen i eget gruppemiljø
 
De gruppeansvarlige voksnes opgave
 
 • At identificere børn med behov for en ekstra indsats
 • At beskrive barnets styrkesider og behov for indsats
 • At videreformidle behovet for en ekstra indsats til lederen, således at det kan afdækkes hvorvidt indsatsen bør ske under råd og vejledning fra PPR
 • At gøre brug af mulighederne i Tværfagligt Forum, konsultative samtaler
 • At modtage evt. råd og vejledning fra PPR
 • At udarbejde handleplan, evt. i samarbejde med PPR
 • At vælge en voksen i teamet, som kan være barnets personlige guide i hverdagen
 • At være i tæt dialog med barnets forældre
 
 
 
Sidst opdateret 3. november 2014